ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 20 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2562
 
รายละเอียดกิจกรรม :

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสนาะ โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ร่วมต้อนรับคณะศึกษา

ดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไพล จังหวัดสุรินทร์

เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่