ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 40 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 31  มกราคม  2562
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันนี้ 31 มกราคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

เปิดโครงการดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มาให้ความรู้แก่ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลคลองวาฬ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่