ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ้น ประจำปีงบประมาณ 2561
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 179 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 15  มิถุนายน  2561
 
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลคลองวาฬ จำนวน 120 คน ณ โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ความรู้ในเพศศึกษาอย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลคลองวาฬ จำนวน 120 คน ณ โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ความรู้ในเพศศึกษาอย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลคลองวาฬ จำนวน 120 คน ณ โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ความรู้ในเพศศึกษาอย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลคลองวาฬ จำนวน 120 คน ณ โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ความรู้ในเพศศึกษาอย่างถูกต้อง

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่