ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 178 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 12  มิถุนายน  2561
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันนี้ 14 มิถุนายน 2561 นายเสนาะ โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน  จังหวัดน่าน  เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่