ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่1
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 180 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 29  มีนาคม  2561
 
รายละเอียดกิจกรรม :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จัดโครงการ"คัดแยกขยะแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561" รุ่นที่ 1

วันที่  29 มีนาคม  2561  ให้กับประชาชนหน่วยงานในเขตพื้นที่ตำบลคลองวาฬ เพื่อสร้างจิตสำนึก เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย

โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่