ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองวาฬ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 289 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 8  กันยายน  2560
 
รายละเอียดกิจกรรม :

นายเสนาะ โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เป็นประธานเปิดประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองวาฬ โดยคัดเลือกจากสมาชิกเด็กๆ เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพและ วัฒนธรรม รวมทั้งประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กแเละเยาวชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่