ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน (เยาวชนต้านคอร์รัปชั่น)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 315 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17  กุมภาพันธ์  2560
 
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  

นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (เยาวชนต้านคอร์รัปชั่น)

โดยมีพระครูสุธีธรรมานุเทศ มาให้ความรู้ ปลูกสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่านิยมแก่เด็ก เยาวชน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่