ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
วันปิยมหาราช
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 349 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 25  ตุลาคม  2559
 
รายละเอียดกิจกรรม :

เมือวันที่ 23  ตุลาคม  2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันปิยมหาราช  ประจำปี 2559  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่