ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 25 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 15  กันยายน  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

    วันที่  15  กันยายน  2563 เวลา 09.00 น.  นายเสนาะ  โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คลองวาฬ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน แทนการใช้สารเคมี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มาให้ความรู้แก่เกษตรกรในเขตพื้นตำบลคลองวาฬ จำนวน 30 คน  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่