ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 34 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 28  สิงหาคม  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

          วันที่  28  สิงหาคม  2563  เวลา  09.30  น.   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย  โดยนายเสนาะ  โตทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรียให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์  ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่