ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 12 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 10  สิงหาคม  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่  10  สิงหาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ นำโดยนายเสนาะ  โตทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จำนวน  50  คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563  วันที่  10  -  12  สิงหาคม  2563  ณ กองบิน 5 (สโมสรอ่าวมะนาว และค่ายพักแรม กองบิน 5)

อำเภอเมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์  

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่