ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 46 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17  สิงหาคม  2583
 
รายละเอียดกิจกรรม :

            วันที่  17  สิงหาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ  โดยนายเสนาะ  โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คลองวาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน  เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน   

 ประจำปีงบประมาณ  2563 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานปปช.ประจวบคีรีขันธ์ 

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่