ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 20 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17  สิงหาคม  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

      วันที่  17  สิงหาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ  จัดโครงการอบรมกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ประจำปีงบประมาณ  2563   โดยนายเสนาะ  โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมดังกล่าว เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบต. 

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่