ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 26 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 5  สิงหาคม  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่  5  สิงหาคม  2563  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย

นายเสนาะ  โตทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ มอบหมายให้นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

และพร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างฝายกักเก็บน้ำ

ณ บ้านด่านสิงขร (วังตะเคียนตอนล่าง)  หมู่ 6 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่