ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 34 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 28  กรกฎาคม  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่  28  กรกฎาคม  2563  เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยนายเสนาะ  โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ 

มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวีถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม  2563  โดยทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ปลูกต้นไม้  ณ บริเวณสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 

หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่