ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 27 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 23  กรกฎาคม  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

            ด้วยสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองพันธุ์พืชและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและเจ้าของพันธุ์พืช เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิของเกษตรกร นักปรับปรุงพันธ์พืช และชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืช
            องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครอง พันธุ์พืช ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ🌳🌳🌳

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่