ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งหญ้าสองข้างทาง สายนาทอง - คลองวาฬ หมู่ที่ 1
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 30 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 14  กรกฎาคม  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายเสนาะ โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ มอบหมายให้กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งหญ้าสองข้างทาง สายนาทอง - คลองวาฬ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวาฬ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่