ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยูงลาย
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 32 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 29  มิถุนายน  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายเสนาะ โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่