ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยูงลาย
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 56 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 5  พฤษภาคม  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวาฬ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่