ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
การจัดประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 46 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 23  มีนาคม  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 23 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการดำเนินการ

เรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
โดยมีนายเสนาะ โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คลองวาฬ เป็นประธานในการประชุม

เพื่อหามาตรการการควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่ตำบลคลองวาฬ ประกอบด้วยผู้นำชุมชน อสม.

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในเขตพื้นที่ และ สภ.คลองวาฬ

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่