ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 44 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 16  มีนาคม  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 16 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ร่วมกับรพ.สต.ด่านสิงขร และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เพื่อเสริมสร้างทีมวิทยากรหรือ ทีมครู ก. ในพื้นที่ให้มีความรู้ในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการระบาดของโรค ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยมีนายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา จำนวน 84 คน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่