ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 44 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 4  มีนาคม  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

กองสาธารณะและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันที่่ 4 มีนาคม 2563 โดยมีนายเสนาะ โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เป็นประธานเปิดโครงการ

เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า่ แก่ผู้นำหมู่บ้านในเขตพื้นที่่ตำบลคลองวาฬ

อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่