ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 48 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 7  กุมภาพันธ์  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมีนายเสนาะ โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เป็นประธานเปิดโครงการ
ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองกำลังสุรสีห์ที่ 108

และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองวาฬ มาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคลองวาฬ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้มีความรู้

ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่