ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายเบื้องต้น”
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 55 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 31  มกราคม  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ดำเนินโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมีท่านภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายเบื้องต้น”

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 7 แห่ง ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี

มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก เทศบาลตำบลคลองวาฬ และเทศบาลตำบล กม.5 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิเสรีภาพและหลักความเสมอภาค

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวันได้

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่