ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 61 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 7  มกราคม  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ร่วมกับ รพ.สต.คลองวาฬ และ อสม.

ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่

หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่