ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 64 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27  ธันวาคม  2562
 
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2562 นายเสนาะ โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลคลองวาฬ

เข้าเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 เพื่อตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น

สอบถามความเป็นอยู่เพื่อใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่