ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสร้าง / ซ่อม ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 65 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 23  ธันวาคม  2562
 
รายละเอียดกิจกรรม :
  1. วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายเสนาะ โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
  2. พร้อมด้วยคุณพีระศักดิ์ สงสุวรรณ์ ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตประจวบคีรีขันธ์ (ธนาคาร อาคารสงเคราะห์)
  3. มอบบ้านตาม"โครงการสร้าง / ซ่อม ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ"
  4. ให้แก่นางบุญเยี่ยม พันธ์จันทร์ และประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองวาฬ รวม 10 หลัง และเครื่องอุปโภค บริโภค
  5. โดยมี นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการส่งมอบบ้านดังกล่าว โดยมีกำนันตำบลคลองวาฬ
  6. ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  7. (งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์)
  8. ในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
  9. มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานในพิธี ผู้จัดการเขต ผู้จัดการสาขา รักษาการหัวหน้าส่วนบริหารหนี้เขตประจวบคีรีขันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่