ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง" ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ด่านสิงขร อ่างเก็บน้ำไร่เครา
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 22 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 5  ธันวาคม  2562
 
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2562  นายเสนะา  โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

มอบหมายให้นายอนุศักดิ์  วิเศษสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราฃสมภพของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562  

วันที่  5  ธันวาคม  2562  "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง" ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ด่านสิงขร อ่างเก็บน้ำไร่เครา หมู๋ 6

ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่