ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "ดูแล ใส่ใจ และนำวิถีธรรมสู่การดำเนินชีวิต" ประจำปีงบประมาณ 2562
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 46 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 12  กันยายน  2562
 
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ โดยนายเสนาะ โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "ดูแล ใส่ใจ และนำวิถีธรรมสู่การดำเนินชีวิต" ประจำปีงบประมาณ 2562

ให้แก่ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 2 3 4และหมู่ที่ 8

ณ ศาลาหมู่บ้านหนองหินและศาลาหมู่บ้านทางหวาย ตำบลคลองวาฬ อ.เมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่