ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2562
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 48 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 20  มิถุนายน  2562
 
รายละเอียดกิจกรรม :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยมีนายเสนาะ โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน และรู้จักวิธีป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ให้แก่นักเรียน 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคลองวาฬ

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก รพ.ประจวบฯ สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่