ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 45 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 30  พฤษภาคม  2562
 
รายละเอียดกิจกรรม :

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายเสนาะ โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ร่วมต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดระยอง
เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่