ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 72 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 8  พฤษภาคม  2562
 
รายละเอียดกิจกรรม :

ในวันนี้ 8 พฤษภาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

โดย นายเสนาะ โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มาให้ความรู้แก่นักเรียน กศน. ตัวแทนหมู่บ้าน อสม. ในเขตพื้นที่ตำบลคลองวาฬ

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่