ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 9 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2562
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่  25    กุมภาพันธ์  2562   กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ  จัดโครงการคัดแยกขยะแบบบุรณาการ

ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยนายเสนาะ  โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากอุทยาน

วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  มาให้ความรุ้เกี่ยวกับคัดแยกขยะ แก่ผู้นำชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคลองวาฬ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่