ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  ประมวลภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 17 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2562
 
รายละเอียดกิจกรรม :

ในวันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสนาะ โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ร่วมต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ในวันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสนาะ โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ร่วมต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน จังหวัดสระบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่