ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  สถานที่ท่องเที่ยว
เขาช่องกระจก ประจวบคีรีขันธ์
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 420 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 1  มีนาคม  2560
 
รายละเอียดกิจกรรม :

 เขาช่องกระจก ในส่วนของยอดเขามีช่องทะลุโปร่งคล้ายกรอบกระจก จึงได้รับการขนานนามว่า เขาช่องกระจก จากลักษณะทางกายภาพดังกล่าว ในปีพุทธศักราช 2497 มีการสร้างทางขึ้นเป็นบันไดคอนกรีต จำนวน 396 ขั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เยี่ยมเยือน เขาช่องกระจกนั้นจะมีลิงเสนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของวัดเขาช่องกระจก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงประกอบพิธีบรรจุเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2501 พร้อมทั้งทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มาจากพุทธคยาโดยแท้ ด้วยความพิเศษทั้งหลายเหล่านี้ ถือได้ว่า เขาช่องกระจก เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดก็ว่าได้ 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่