ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 0-3281-0114
  สถานที่ท่องเที่ยว
ด่านสิงขร
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 832 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 1  มีนาคม  2560
 
รายละเอียดกิจกรรม :

ด่านสิงขร เป๊นพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมา เป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมสองคาบสมุทรจากฝั่งอ่าวไทย ผ่านช่องทางด่านสิงขรไปยังเมืองตะนาวศรีและเมืองมะริด ซึ่งเป็นเมืองท่าบนฝั่งทะเลอันดามันปากแม่น้ำตะนาวศรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน จึงได้ประกาศให้ด่านสิงขรเป็น จุดผ่อนปรนทางการค้า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 จากผลการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าทำให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มีการประกาศให้ด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่