Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 032-810-114

 
นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์
ปลัด อบต.คลองวาฬ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลบุคลากร
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ด้านสาธารณสุข
ด้านการป้องกันภัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
KM การจัดการความรู้
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ด้านสาธารณสุข
 โควิด-19 2564
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 23 คน
ประกาศวันที่  6 มกราคม 2564

โควิด-19 2564

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 กักตัว 14 วัน อย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน (6 ม.ค.64) [ขนาดไฟล์ : 149.8 KB.]
 ลำดับที่ 2 รับประทานอาหารทะเลอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 (14 ม.ค.64) [ขนาดไฟล์ : 108.81 KB.]
 ลำดับที่ 3 ดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจากโควิด 19 (19 ม.ค.64) [ขนาดไฟล์ : 131.96 KB.]
 ลำดับที่ 4 ระหว่างรอผลตรวจโควิด19 ควรทำอย่างไร (12 เม.ย.64) [ขนาดไฟล์ : 76.51 KB.]
 ลำดับที่ 5 รับมือกับ COVID-19 ระลอกใหม่ด้วยหลัก D-M-H-T-T (13 เม.ย.64) [ขนาดไฟล์ : 76.39 KB.]
 ลำดับที่ 6 มาตรการสำคัญลดการแพร่ระบาดโรคโควิด19 (16 เม.ย.64) [ขนาดไฟล์ : 42.89 KB.]
 ลำดับที่ 7 6 พฤติกรรมเคยชิน อย่าหาทำในช่วงโควิด (21 เม.ย.64) [ขนาดไฟล์ : 113.41 KB.]
 ลำดับที่ 8 มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T (28 เม.ย.64) [ขนาดไฟล์ : 151.28 KB.]
 ลำดับที่ 9 มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับตลาดในพื้นที่ (29 เม.ย.64) [ขนาดไฟล์ : 52.68 KB.]
 ลำดับที่ 10 ไม่มองข้าม 5 จุด หยุด COVID-19 (18 พ.ค.64) [ขนาดไฟล์ : 178.89 KB.]
 ลำดับที่ 11 กินผัก-ผลไม้ แบบไหนปลอดภัย COVID-19 (18 พ.ค.64) [ขนาดไฟล์ : 122.38 KB.]
 ลำดับที่ 12 แนวทางการให้คำแนะนำ การฉีด COVID-19 Vaccine กับประชาชน (9 มิ.ย.64) [ขนาดไฟล์ : 198.48 KB.]
 ลำดับที่ 13 ไขข้อข้องใจ... อาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด-19 (10 มิ.ย.64) [ขนาดไฟล์ : 340.33 KB.]
 ลำดับที่ 14 สธ. แนะนำข้อปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด-19 (29 มิ.ย.64) [ขนาดไฟล์ : 398.92 KB.]
 ลำดับที่ 15 วิธียื่นคำร้อง ขอรับ เงินช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ จากวัคซีนโควิด-19 [ขนาดไฟล์ : 192.24 KB.]
 ลำดับที่ 16 ภาวะ ISRR กับ วัคซีนโควิด 19 [ขนาดไฟล์ : 157.78 KB.]
 ลำดับที่ 17 ในตลาด คุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรได้บ้าง? [ขนาดไฟล์ : 361.08 KB.]
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
  เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทรศัพท์ : 032-810-111, 032-810-112, 032-810-113, 032-810-114
โทรสาร : 032-810-114
E-mail Address : sp.klongwan@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.klongwan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs